Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Obwieszczenie UKO.6733.1.31.2019.ECh z dnia 28.08.2019 r.

Końskie, dn. 28.08.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.31.2019.ECh

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.),

zawiadamiam strony, że

na wniosek z dnia 21.08.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie słupa średniego napięcia 15kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją światłowodową na działkach oznaczonych Nr: 5423/1, 5875/18, 5875/24, 5875/29, 5876/56, 5876/57, 5876/58 w miejscowości Modliszewice, gm. Końskie.
Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskowanym zamierzeniem inwestycyjnym w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – ul. Partyzantów 1 w godz. 730 – 1530 (pokój nr 211 drugie skrzydło pałacowe od strony zachodniej).

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.09.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2019 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 282
30 sierpnia 2019 15:06 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)