Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Informacja o zamiarze rozpoczęcia projektowania dróg gminnych oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Zdjęcia: