Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia pozostałe zobacz archiwum »

Ogłoszenie - przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017

 

1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 poz. 239, z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.
2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 7 października 2016r. do dnia 21 października 2016r.
3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronach internetowych: http://www.umkonskie.sisco.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.umkonskie.pl oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich http://www.mgops-konskie.pl
4. Wypełnione formularze można składać osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22 (pok. nr 1) lub drogą korespondencyjną na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie oraz drogą elektroniczną na adres: mgops.konskie@op.pl, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich, tel. (041) 372-69-05.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 03.10.2016
Dokument wytworzony przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2016 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 647
03 października 2016 14:18 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [formularz_konsultacje_spoleczne_gprog_pirpa_oraz_pn_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2016 14:16 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl