Zarządzenia 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 327/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie W sprawie nadania regulaminu Straży miejskiej oraz zmiany w Regulaminie organizacyjnym Urzędu miasta i Gminy w Końskich

Zarządzenie Nr 327/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 20 grudnia 2013 r. W sprawie nadania regulaminu Straży miejskiej oraz zmiany w Regulaminie organizacyjnym Urzędu miasta i Gminy w Końskich

Zarządzenie Nr 319/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie: przeznaczenia do wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach

Zarządzenie Nr 319/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą przy ulicy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach Na podstawie art. 10 i art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990...

Zarządzenie Nr 316/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Zamkowej 20A/18 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i z oddaniem udziału w działce gruntu w użytkowanie wieczyste - na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr 316/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Zamkowej 20A/18 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i z oddaniem udziału w działce gruntu w użytkowanie wieczyste - na rzecz najemcy Na podstawie...

Zarządzenie Nr 315/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 1 Maja 45/13 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i z oddaniem udziału w działce gruntu w użytkowanie wieczyste - na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr 315/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy 1 Maja 45/13 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i z oddaniem udziału w działce gruntu w użytkowanie wieczyste - na rzecz najemcy Na podstawie art....

Zarządzenie Nr 310/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Hubala 11/10 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i z oddaniem udziału w działce gruntu w użytkowanie wieczyste - na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr 310/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Hubala 11/10 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i z oddaniem udziału w działce gruntu w użytkowanie wieczyste - na rzecz najemcy Na podstawie art....

Zarządzenie Nr 305/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 305/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233, art. 238 ust. 1 i 2, art. 240...

Zarządzenie Nr 304/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2022

Zarządzenie Nr 304/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2022 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam,...

Zarządzenie Nr 273/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzenia w postaci kabla teletechnicznego w rurociągu kablowym w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 4431/7, położonej w Końskich, stanowiącej własność Gminy Końskie

Zarządzenie Nr 273/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzenia w postaci kabla teletechnicznego w rurociągu kablowym w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 4431/7, położonej w Końskich, stanowiącej własność Gminy Końskie Na podstawie art. 30 ust. 1, ust....

Zarządzenie Nr 269/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Końskich, oznaczonej numerem działki 5676/4 o powierzchni 0,1051 ha

Zarządzenie Nr 269/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Końskich, oznaczonej numerem działki 5676/4 o powierzchni 0,1051 ha Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 267/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Brzozowej 1a/40 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i z oddaniem udziału w działce gruntu w wieczyste użytkowanie - na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr 267/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Brzozowej 1a/40 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i z oddaniem udziału w działce gruntu w wieczyste użytkowanie - na rzecz najemcy Na podstawie...