Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2012 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 262/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie kabla oświetlenia drogowego do słupa nr 11 zlokalizowanego w działce położonej w Nałęczowie, oznaczonej numerem 261/1, stanowiącej własność Gminy Końskie.

Zarządzenie Nr 262/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
z dnia 12 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie kabla oświetlenia drogowego do słupa nr 11 zlokalizowanego w działce położonej w Nałęczowie, oznaczonej numerem 261/1, stanowiącej własność Gminy Końskie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 25 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), zgodnie z § 6 Uchwały Nr XII/67/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia oraz obciążania nieruchomości - zarządza się:

 

§1. Wyraża się zgodę Panu Markowi Szczepanikowi, P.W. "MAGRA", działającemu z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 11.06.2012 r., na przyłączenie kabla oświetlenia drogowego do słupa nr 11 zlokalizowanego w działce położonej w Nałęczowie, oznaczonej numerem 261/1, stanowiącej własność Gminy Końskie, zgodnie z załączonym w dniu 09.10.2012 r. projektem.

§2. Niniejsza zgoda rodzi skutki prawne pod warunkiem spełnienia innych wymagań prawa budowlanego związanych z prowadzoną inwestycją.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Michał Cichocki

Data wytworzenia dokumentu: 12.10.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2012 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 596
12 października 2012 14:59 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
12 października 2012 14:58 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom-web.pl