Uchwały z kadencji 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLIV/456/2014 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA Nr XLIV/456/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz....

Uchwała Nr XLIV/455/2014 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie”

UCHWAŁA Nr XLIV/455/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....

Uchwała Nr XLIV/454/2014 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych

UCHWAŁA Nr XLIV/454/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych Na podstawie art....

Uchwała Nr XLIV/453/2014 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne

UCHWAŁA Nr XLIV/453/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca...

Uchwała Nr XLIV/452/2014 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków

UCHWAŁA Nr XLIV/452/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r....

Uchwała Nr XLIV/451/2014 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2015

UCHWAŁA Nr XLIV/451/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2015 Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,...

Uchwała Nr XLIV/450/2014 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

UCHWAŁA Nr XLIV/450/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 Na podstawie art....

Uchwała Nr XLIV/449/2014 Rady Miejskiej w Końskich

UCHWAŁA Nr XLIV/449/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/400/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, określenia...

Uchwała Nr XLIV/448/2014 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XL/419/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie

UCHWAŁA Nr XLIV/448/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/419/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990...

Uchwała Nr XLIII/447/2014 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/358/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dyszów”

UCHWAŁA Nr XLIII/447/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/358/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dyszów” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U....