Budżet na rok 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 29 lipca 2013 r. z wykonania budżetu za 2012 rok

Publikacja: - Sprawozdanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr 13/2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2012 rok

Uchwała Nr 13/2013 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2012 rok

Uchwała Nr 94/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 września 2012 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Końskie za I półrocze 2012 r.

Uchwała Nr 94/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 września 2012 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Końskie za I półrocze 2012 r.

Uchwała Nr 28/I/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Końskie

Uchwała Nr 28/I/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Końskie

Uchwała Nr 27/I/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2012 roku

Uchwała Nr 27/I/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2012 roku

Uchwała Nr 116/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 Miasta i Gminy Końskie

Uchwała Nr 116/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 Miasta i Gminy Końskie

Uchwała Nr 115/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok

Uchwała Nr 115/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok

Uchwała Nr 114/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok

Uchwała Nr 114/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok