Ogłoszenia o przetargach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty na Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie - CZĘŚĆ IV

ZP. 271.2.46.2020.EP Końskie 12.03.2020 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Na Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie - CZĘŚĆ IV Przedmiotem zamówienia jest usługa zwalczania barszczu Sosnowskiego...

Zaproszenie do złożenia oferty na - Budowa oświetlenia ulicznego (4 zadania)

ZP. 271.2.43.2020.EP Końskie 02.03.2020 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Na Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia ulicznego w Końskich przy ul. Krakowskiej – (dokumentacja)” w ramach przebudowy i uzupełnienia oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie”. Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja)...

Ogłoszenie nr 516633-N-2020 z dnia 2020-02-27 r. Gmina Końskie: Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo – Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo – Pałacowego” wraz z przebudową. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 540039200-N-2020 z dnia 04-03-2020 r. Końskie: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 516633-N-2020 Data: 27/02/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Końskie, Krajowy numer identyfika

Ogłoszenie nr 513891-N-2020 Ochotnicza Straż Pożarna w Dziebałtowie: Prace wykończeniowe w budynku strażnicy OSP w Dziebałtowie

Ogłoszenie nr 513891-N-2020 z dnia 2020-02-18 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziebałtowie: Prace wykończeniowe w budynku strażnicy OSP w Dziebałtowie

Ogłoszenie nr 511796-N-2020 z dnia 2020-02-13 r. Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Końskie

Ogłoszenie nr 511796-N-2020 z dnia 2020-02-13 r. Gmina Końskie: Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Końskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane