Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Gmina Końskie: Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wraz z rozładunkiem dla kotłowni olejowych zlokalizowanych w 5-ciu jednostkach oświatowych na terenie Gminy Końskie w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Załączniki:

ogloszenie_olej_opalowy_dla_jednostek_oswiatowych_na_2018.doc [75 KB]
siwz_olej_opalowy_dla_jednostek_oswiatowych_na_2018.doc [290.5 KB]
projekt_umowy_olej_opalowy_dla_jednostek_oswiatowych_na_2018.docx [28.94 KB]