Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Ogłoszenie nr 559872-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. Gmina Końskie: Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Załączniki:

ogloszenie_budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018.doc [109 KB]
opis_przedmiotu_zamowienia_budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018.doc [177.5 KB]
siwz_budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018.doc [352 KB]
budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018_projekt_umowy_zad1.doc [172.5 KB]
budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018_projekt_umowy_zad2.doc [173 KB]
budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018_projekt_umowy_zad3.doc [173.5 KB]
zalaczniki_zad1_budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018.zip [115 MB]
zalaczniki_zad2_budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018.zip [32.3 MB]
zalaczniki_zad3_budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018.zip [29.8 MB]
zalaczniki_budynek_zapleczowo_biurowy_osir_poludniowa.zip [52.7 MB]
budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018_pytania_i_odpowiedzi_20180528.docx [37.37 KB]
budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018_ogloszenie_o_zmianie_20180528.doc [24.5 KB]
budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018_pytania_modyfikacja_20180528_zalaczniki.zip [973.55 KB]
budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018_pytania_i_odpowiedzi_20180529.docx [17.09 KB]
budowa_stadionu_lekkoatletycznego_05_2018_pytania_i_odpowiedzi_20180530.docx [17.33 KB]