Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: Przebudowa drogi na terenie sołectwa Sworzyce (fundusz sołecki)

ZP. 271.2.195.2016.EP

Końskie 01.12.2016

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:

Przebudowa drogi na terenie sołectwa Sworzyce (fundusz sołecki).

 

Przedmiot zamówienia:
W zakres  ww. zadania  wchodzi w szczególności:
- wstępne wyprofilowanie,
- rozścielenie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5 mm, gr. warstwy 5-7 cm na szerokości jezdni
4,0 -4,5m
- zagęszczenie walcem,
- sprawdzenie profilu.
Uwagi:
Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca  wymienione w przedmiocie zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Koszty odwiedzania miejsc wymienionych w przedmiocie zamówienia poniesie Wykonawca.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 05.12.2016r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).
5. Wykonawca winien załączyć do oferty kosztorys ofertowy

Data wytworzenia dokumentu: 01.12.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Obsługi Prawnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2016 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 428
01 grudnia 2016 10:44 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_przebudowa_drogi_sworzyce_12_2016.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2016 10:42 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl