Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: Sprzątanie przystanków położonych na terenie Gminy Końskie

Znak: ZP. 271.2.211.2017.EP

Końskie 14.12.2017

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
Sprzątanie przystanków położonych na terenie Gminy Końskie

 

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa  polegająca na sprzątaniu przystanków i opróżnianiu koszy zlokalizowanych przy wiatach przystankowych,   położonych na terenie miasta i gminy Końskie. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1 (spis przystanków).
W zakres usługi wchodzi:
- opróżnianie koszy na śmieci w ilości 79 sztuk,
- sprzątanie  nieczystości  porzuconych  na  przystankach oraz na terenach przyległych do przystanków,
- mycie  koszy  z  zewnątrz  oraz  ich  dezynfekcja  w  miarę  zachodzących potrzeb.
Śmieci należy dostarczyć na gminne składowisku odpadów w Końskich przy ul. Spacerowej, wnosząc z tego tytułu pełną opłatę, (dokumenty – kwity wagowe z dostarczonych zanieczyszczeń na składowisko do wglądu Zamawiającego).

Uwaga: w cenę usługi należy wliczyć koszt transportu i utylizacji odpadów dostarczonych na gminne składowisko odpadów.

Częstotliwość opróżniania koszy:
- 1 razy w tygodniu (piątek),  5 szt. (poz. nr 3, 4, 11, 14, 52),
- 2 razy w tygodniu (wtorek, piątek) 6szt. (poz. nr 5, 12, 32, 41, 72, 73),
- 1 raz w miesiącu  68 szt. pozostałe pozycje z załącznika nr 1.
Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 20.12.2017r. adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 -29-55.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania –od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT ) za wykonanie przedmiotowego zadania.
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy.
5. Wykonawca do oferty winien załączyć kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do zaproszenia.

Data wytworzenia dokumentu: 14.12.2017
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2017 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 312
15 grudnia 2017 11:43 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [wykaz_przystankow_sprzatanie_przystankow_na_2018.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2017 13:49 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_sprzatanie_przystankow_na_2018.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2017 13:48 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl