Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty „Utwardzenie terenu rekreacyjnego wraz z ułożeniem chodnika” fundusz sołecki sołectwa Górny Młyn

Znak: ZP. 271.2.76.2018.EP

Końskie 11.05.2018r.

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Utwardzenie terenu rekreacyjnego wraz z ułożeniem chodnika” fundusz sołecki sołectwa Górny Młyn

 

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu rekreacyjnego o wymiarach 4,60x6,50m, wykonanie chodnika szerokości 2m i długości ~ 20m od furtki do istniejącego utwardzenia terenu przed altaną rekreacyjną  oraz poszerzenie istniejącego utwardzenia o 1,85m na długości 3m.  Wykonawca ułoży ok. 100m2 istniejącej kostki betonowej na warstwie odsączającej gr. 10cm, podsypce cementowo – piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym gr. 5cm, oraz ułoży obrzeża betonowe 100x30x6 cm na ławie betonowej z oporem, na podsypce cementowo – piaskowej, oraz ułoży dwie rury drenarskie wzdłuż chodnika ( o łącznej długości ~ 40mb) na działce nr 133/1 w Górnym Młynie (obręb 0011 w jednostce ewidencyjnej 260503_5 Końskie – obszar wiejski), w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego wraz z ułożeniem chodnika”- fundusz sołecki sołectwa Górny Młyn.

UWAGA:
Kostka betonowa w posiadaniu Sołtysa sołectwa Górny Młyn zostanie przekazana Wykonawcy do ułożenia. Wykonawca wykona wszystkie prace w uzgodnieniu
z Zamawiającym.

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 17.05.2018r. adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).  Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT ).
2. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
3. Termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy.
4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy(załącznik nr 2)

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2018 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 203
11 maja 2018 10:53 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_utwardzenie_terenu_gorny_mlyn.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 10:52 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl