Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: Sprawowanie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Końskie

ZP. 271.2.103A.2018.EP

Końskie 05.07.2018

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:

Sprawowanie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Końskie.

 

Przedmiotem zamówienia jest:
1. interwencja polegająca na ocenie sytuacji, badaniu, podjęciu działań leczniczych na miejscu zdarzenia,
a)    w godzinach 8.00 – 22.00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku),
b)    w godzinach 22.00 – 8.00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku),
c)    w godzinach 8.00 – 22.00 soboty, niedziele i dni wolne urzędowo od pracy,
d)    w godzinach 22.00 – 8.00 w soboty, niedziele i dni wolne urzędowo od pracy,
2. diagnostyka i leczenie przypadków interwencyjnych u zwierząt chorych i potrąconych przez samochody.
3. sprawowanie nadzoru weterynaryjnego przy planowych i interwencyjnych akcjach wyłapywania bezdomnych zwierząt
a)    w godzinach 8.00 – 22.00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku),
b)    w godzinach 22.00 – 8.00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku),
c)    w godzinach 8.00 – 22.00 soboty, niedziele i dni wolne urzędowo od pracy,
d)    w godzinach 22.00 – 8.00 w soboty, niedziele i dni wolne urzędowo od pracy,
4. dojazd na miejsce w celu podjęcia interwencji ,
5. pobyt zwierzęcia w przypadkach tego wymagających na leczeniu stacjonarnym w zakładzie leczniczym.
6. eutanazja zwierząt w przypadkach określonych ustawą o ochronie zwierząt.
Termin realizacji zamówienia – od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 10.07.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotowego zadania: od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r
1.    
2.     Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
Cena oferty brutto – znaczenie 100 %
3..Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).

Data wytworzenia dokumentu: 05.07.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2018 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 121
05 lipca 2018 08:44 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_opieka_weterynaryjna_nad_bezdomnymi_zwierzetami.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2018 08:44 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl