Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i akcesoriów do remontu” – fundusz sołecki sołectwa Bedlno

ZP. 271.2.120.2018.EP

Końskie 10.07.2018

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i akcesoriów do remontu” – fundusz sołecki sołectwa Bedlno.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 krzeseł składanych do świetlicy wiejskiej w Bedlnie:
• Rama metalowa malowana;
• Siedzisko i oparcie tapicerowane PVC;
• Plastikowe stopki chronią podłoże przed zarysowaniem;
• Kolor niebieski
Zdjęcie poglądowe stanowi Załącznik nr 1.

UWAGA!
1. Koszt dostawy towaru pokryje Wykonawca.
2. Miejsce dostawy: budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Bedlno, gmina Końskie.
3. Wymaga się, aby dostarczony towar był fabrycznie nowy, nieużywany i objęty co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym (potwierdzonym i dostarczonym w formie pisemnej).

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 16.07.2018r. adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: 14 dni od daty podpisania umowy
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
Cena oferty brutto – znaczenie 100 %
3..Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2018 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 168
10 lipca 2018 11:39 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_krzesla_bedlno.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2018 11:38 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl