Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: Umocnienie skarp rowu na ul. Wschodniej w Modliszewicach

ZP. 271.2.129.2018.EP

Końskie 26.07.2018

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:

Umocnienie skarp rowu na ul. Wschodniej w Modliszewicach

 

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:
- wyprofilowanie skarp i dna rowu (przygotowanie pod płyty ażurowe) istniejącego rowu na dł. 165mb,
- umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi gr. 8cm o wym. 60*40 cm na podsypce piaskowej 1:3 gr. 3cm z zasypaniem otworów,
- uzupełnienie poboczy kruszywem fr. 0-31,5mm .

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 30.07.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: 7 dni od daty podpisania umowy
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
Cena oferty brutto – znaczenie 100 %
3..Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).

Data wytworzenia dokumentu: 26.07.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2018 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 216
26 lipca 2018 09:39 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_umocnienie_skarp_modliszewice_wschodnia.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2018 09:38 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl