Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Bedlenko

ZP. 271.2.145.2018.DS

Końskie, 05.10.2018 r.

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Bedlenko

 

Przedmiot zamówienia jest dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo o wymiarach zewnętrznych: wysokość: 2,20 m, szerokość: 1,95 m, długość: 3,00 m, strefie bezpieczeństwa: 7,10 m x 3,20 m (szer. x wys., wysokości swobodnego upadku: 1,30 m – szt. 1,

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 12.10.2018 r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: 10.12.2018 r.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).

Data wytworzenia dokumentu: 05.10.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2018 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 144
05 października 2018 12:56 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [doposazenie_placu_zabaw_bedlenko_dokumentacja.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2018 12:54 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [doposazenie_placu_zabaw_bedlenko_oferta_wzor_umowy_20181005.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2018 12:52 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl