Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: Doposażenie placu zabaw na os. 3-go Maja w Końskich poprzez wykonanie nawierzchni syntetycznej

ZP. 271.2.144.2018.DS

Końskie, 08.10.2018 r.

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
Doposażenie placu zabaw na os. 3-go Maja w Końskich poprzez wykonanie nawierzchni syntetycznej.

 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie nawierzchni  bezpiecznej w kolorze czerwonym o powierzchni 180,00 m2 w ramach którego wchodzi m. in.:
1. demontaż i montaż istniejących zestawów zabawowych – szt. 3,
2. usunięcie istniejącej warstwy piasku – 180,00 m2,
3. wykonanie podbudowy /drenażu z kruszywa łamanego o gr. 15 cm– 180,00 m2,
4. wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płytek gumowych EPDM o gr. 50 mm w kolorze czerwonym – 180,00m2.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 12.10.2018 r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: 30.11.2018 r.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).

 


 

ZP. 271.2.144.2018.DS

Końskie, 11.10.2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: Doposażenie placu zabaw na os. 3-go Maja w Końskich poprzez wykonanie nawierzchni syntetycznej.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 1.
Czy w ramach ogłoszonego przetargu  wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie zamiennie jako nawierzchni kostek gumowych typu BEHATON. Kartę techniczną proponowanej kostki dołączam w załączniku.
Odp.
Tak

Data wytworzenia dokumentu: 08.10.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2018 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 157
11 października 2018 10:17 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 14:50 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [projekt.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 14:48 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [wykonanie_nawierzchni_syntetycznej_3go_maja.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl