Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: Dostawa i montaż zbiornika na nieczystości płynne w ramach zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej” fundusz sołecki sołectwa Sworzyce

ZP. 271.2.175.2018.EP

Końskie 09.10.2018

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:

Dostawa i montaż zbiornika na nieczystości płynne w ramach zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej” fundusz sołecki sołectwa Sworzyce

 

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż jednokomorowego, betonowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne o pojemności 5000 l. przy świetlicy wiejskiej w Sworzycach w ramach zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej”. Zbiornik należy dostarczyć i zamontować na działce nr 559 w Sworzycach (obręb 0044 w jednostce ewidencyjnej 260503_5 Końskie – obszar wiejski). Termin wykonania dostawy i montażu należy uzgodnić z Zamawiającym.

UWAGA:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania wykopu obiektowego pod lokalizację zbiornika.
Wykonawca wykona wszystkie prace w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 15.10.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania do 30.10.2018
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4.Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie zlecenia (załącznik nr 2).

Data wytworzenia dokumentu: 09.10.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2018 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 190
09 października 2018 10:41 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zbiornik_sworzyce_10_2018_oferta_wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2018 10:39 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl