Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na Przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie nr 28b

Nowy Kazanów 12.10.2018

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
Na
Przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie nr 28b

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie nr 28b.
Zakres:
1. Okładziny schodów zewnętrznych z płytek ceramicznych gresowych antypoślizgowych wraz z obróbka blacharską ( 16 stopni o wymiarach 250 x 30 x 17 cm oraz 2 płyty spocznikowe o wymiarach 660 cm x 130 cm i 250 cm x 140 cm).
2. Wykonanie balustrad schodowych stalowych malowanych proszkowo
o długości ok. 21 mb.
3. Obudowa schodów z bloczków betonu komórkowego o powierzchni ok. 20 m2, ścianka o grubości 12,5 cm, zamontowanie drzwi, wykonanie dwóch punktów elektrycznych, wykonanie posadzki betonowej i tynków wewnętrznych.
4. Położenie tynku strukturalnego na ścianach obudowy schodów i na dwóch słupach o wymiarach 320 cm x 40 cm x 40 cm.
5. Wykonanie opaski wokół budynku o szerokości ok. 50 cm z kostki betonowe szarej, na długości ok. 42 mb, na podsypce cementowo piaskowej ograniczonej obrzeżem 6 x 20 x 100.
6. Wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe – 1 szt.

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.
Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
Przed rozpoczęciem robót Zamawiający zorganizuje spotkanie robocze w celu omówienia szczegółów prac m.in. doboru kolorów.

Ofertę należy przekazać pisemnie w zamkniętej kopercie opisanej „Przebudowa  budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie nr 28b” do końca dnia- do  18.10.2018r. do Zarządu OSP w Kazanowie reprezentowanym przez Tadeusza Kucharskiego- Prezesa OSP w Kazanowie Adres: Stary Kazanów 99 tel: 785 546 740, po  uprzednim ustaleniu terminu odbioru oferty z Zamawiającym pod w/w numerem telefonu.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: 15.12.2018 r.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr. 1).
3. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).
4. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
5. Wykonawca winien załączyć do oferty kosztorys ofertowy.

Data wytworzenia dokumentu: 12.10.2018
Dokument wytworzony przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Kazanowie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2018 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 207
12 października 2018 13:16 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [osp_kazanow_schody_20181012_oferta_wzor_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 13:14 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl