Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Ogłoszenie nr 643973-N-2018 z dnia 2018-11-02 r. Gmina Końskie: Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 540016312-N-2019 z dnia 25-01-2019 r.

Końskie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 643973-N-2018
Data: 02/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Końskie, Krajowy numer identyfikacyjny 29100979700000, ul. ul. Partyzantów  1, 26200   Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3723249, 3723720, e-mail przetargi@umkonskie.pl, faks 413 722 955.
Adres strony internetowej (url): www.umkonskie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: DATA: 29-01-2019
W ogłoszeniu powinno być: 01-02-2019

 


 

ZP.271.1.66.2018.DS

Końskie, 25.01.2019r.

 

 Otrzymują uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) z przyczyn opracowywanych zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zmienia termin składania ofert.

Zmienia się termin składania ofert z dnia 29.01.2019 r.  na dzień 01.02.2019r.

Zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 29.01.2019 r.  na dzień 01.02.2019 r.

 


 

Ogłoszenie nr 540011564-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.

Końskie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 643973-N-2018
Data: 02/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Końskie, Krajowy numer identyfikacyjny 29100979700000, ul. ul. Partyzantów  1, 26200   Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3723249, 3723720, e-mail przetargi@umkonskie.pl, faks 413 722 955.
Adres strony internetowej (url): www.umkonskie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: DATA: 21-01-2019
W ogłoszeniu powinno być: DATA: 29-01-2-19

 


 

ZP.271.1.66.2018.DS

Końskie, 18.01.2019r.

 

Otrzymują uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) z przyczyn opracowywanych zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zmienia termin składania ofert.

Zmienia się termin składania ofert z dnia 21.01.2019 r.  na dzień 29.01.2019r.

Zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 21.01.2019 r.  na dzień 29.01.2019 r.

 


 

Ogłoszenie nr 500309025-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.

Końskie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 643973-N-2018
Data: 02/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Końskie, Krajowy numer identyfikacyjny 29100979700000, ul. ul. Partyzantów  1, 26200   Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3723249, 3723720, e-mail przetargi@umkonskie.pl, faks 413 722 955.
Adres strony internetowej (url): www.umkonskie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: DATA: 2019-01-07
W ogłoszeniu powinno być: DATA: 2019-01-21

 

 

 


 

ZP.271.1.66.2018.DS

Końskie, 31.12.2018 r.

Otrzymują uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) z przyczyn opracowywanych zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zmienia termin składania ofert.

Zmienia się termin składania ofert z dnia 07.01.2019 r.  na dzień 21.01.2019r.

Zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 07.01..2019 r.  na dzień 21.01.2019 r.

 

 
ZP.271.1.66.2018.DS                                                                                   Końskie, 13.12.2018 r.

  

Otrzymują uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) z przyczyn opracowywanych zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zmienia termin składania ofert.

Zmienia się termin składania ofert z dnia 17.12.2018 r. na dzień 07.01.2019r.

Zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 17.12.2018 r. na dzień 07.01.2019 r.

 


Ogłoszenie nr 500298780-N-2018 z dnia 13-12-2018 r.

Końskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 643973-N-2018
Data: 02/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Końskie, Krajowy numer identyfikacyjny 29100979700000, ul. ul. Partyzantów  1, 26200   Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3723249, 3723720, e-mail przetargi@umkonskie.pl, faks 413 722 955.
Adres strony internetowej (url): www.umkonskie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: DATA: 2018-12-17
W ogłoszeniu powinno być: DATA: 2019-01-07

 

Data wytworzenia dokumentu: 02.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2018 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 2461
29 stycznia 2019 13:50 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [budowa_sp_w_kopaninach_pytania_20190129_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2019 13:10 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [budowa_sp_w_kopaninach_pytania_20190129.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 13:43 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl