Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zbieranie, transport i utylizacja nieczystości stałych zebranych do worków z terenów gminnych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości nie ujętych w umowie na utrzymanie zieleni

Znak: ZP. 271.2.6.2019.EP

Końskie 07.01.2019

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
Zbieranie, transport i utylizacja nieczystości stałych zebranych do worków z terenów gminnych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości nie ujętych w umowie na utrzymanie zieleni

 

Przedmiotem zamówienia jest zbieranie, transport i przekazywanie do utylizacji w 2019 r. nieczystości stałych zebranych do około 1300 worków 120 litrowych z terenów gminnych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości nie ujętych w umowie na utrzymanie zieleni znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Końskie.

Powyższe ilości są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zebranych i przekazanych do utylizacji worków z nieczystościami stosownie do faktycznych potrzeb.
Wykonawca będzie zbierał worki z nieczystościami stałymi i przekazywał je sukcesywnie w miarę zachodzących potrzeb na własny koszt do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych przy ulicy Spacerowej 145 w Końskich.
Usługa wykonywana będzie na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zleceniodawcę telefonicznie lub drogą e-mailową. W celu potwierdzenia wykonania usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzenia ilości faktycznie zebranych i przekazanych do utylizacji worków oraz miejsc, z których worki zostały zebrane. Miejsce realizacji umowy – teren Miasta i Gminy Końskie.

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 11.01.2019r. adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 -29-55.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania –od daty podpisania umowy do 31.12.2019r.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT ) za wykonanie przedmiotowego zadania.
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy.

Data wytworzenia dokumentu: 07.01.2019
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2019 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 154
07 stycznia 2019 13:59 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zbieranie_transport_utylizacja_nieczystosci_stalych_na_2019_zalacznik i.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 13:57 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl