Wyniki rozstrzygniętych przetargów (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakupu oleju napędowego ON dla pojazdów, którymi dysponuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich

Końskie, 24.12.2012 ZOPO -130/2012 Otrzymują według rozdzielnika Zawiadomienie o wyniku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę – zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dotyczącego: zakupu oleju napędowego ON dla p

Wyniki rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Zakup z dostawą artykułów mięsnych w roku 2013 do stołówek szkolnych

Końskie, 24.12.2012 ZOPO - 132/2012 Otrzymują według rozdzielnika Na podstawie art. 92 ust. 1 pzp zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Zakup z dostawą artykułów mięsnych w roku 2013 do stołówek szkolnych na Wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano ofertę firmy: Zakład Przetwórstwa...

Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla przebudowy budynku po PKS w ramach przystosowania budynków na potrzeby mieszkań komunalnych

Znak: ZP. RB-271/2/8/2012 Końskie 21.12.2012r. OGŁOSZENIE W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla przebudowy budynku po PKS w ramach przystosowania budynków na potrzeby mieszkań komunalnych została wybrana:...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie kompletnej dokumentacji do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji pn. Budowa ul. Kolejowej i łącznika pomiędzy ul. Kolejową i Zieloną w Końskich

Nr sprawy: ZP-271.1/2/2012 Końskie, dnia 21.12.2012 Otrzymują według rozdzielnika Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji pn. Budowa ul. Kolejowej i łącznika pomiędzy ul. Kolejową i Zieloną w Końskich. ZAWIADOMIENIE o unieważnie

Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla przebudowy budynku po PKS w ramach przystosowania budynków na potrzeby mieszkań komunalnych

Znak: ZP. RB-271/2/8/2012 Końskie 19.12.2012r. OGŁOSZENIE W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla przebudowy budynku po PKS w ramach przystosowania budynków na potrzeby mieszkań komunalnych została wybrana: Pracownia...

Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: Wykonanie naklejek informacyjnych - projekt pn: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych

Znak: ZP. RB-271/2/9/2012 Końskie 17.12.2012r. OGŁOSZENIE W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: Wy

Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn „Bankowa obsługa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych w latach 2013-2015”

Znak: ZP.EP-271.1/2/2012 Końskie 12.12.2012r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 92 ust. 2 pzp zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn „Bankowa obsługa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych w latach 2013-2015” na Wykonawcę zadania został wybrany Bank Polska Kasa Opieki Spółka...

Wyniki rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rewitalizacja miasta Końskie I-Park Miejski

Znak: ZP.EP-271.1/4/2012 Końskie 06.12.2012r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 92 ust. 2 pzp zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie obowiązk&oa

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr sprawy ZP-271/1/1/2012 Końskie, dnia 19.11.2012 Dotyczy: Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym Szlaku ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Gmina Końskie działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn....