Wyniki rozstrzygniętych przetargów (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Unieważnienie postępowania - Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie

Znak: ZP. 271. 39.2017.EP Końskie 28.12.2017 UNIEWAŻNIENIE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie. Informuję, że postępowanie na realizację w/w zadania zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia...

Ogloszenie o wyborze wykonawcy - zakup wraz z dostawą artykułów mięsnych do stołówek znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.Armii Krajowej 2 oraz Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Polnej 6 w Końskich

Znak: Ed. 271.1.1.2017 Końskie, 27.12.2017r. OGLOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY Dotyczy zapytania ofertowego na: zakup wraz z dostawą artykułów mięsnych do stołówek znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.Armii Krajowej 2 oraz Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Polnej 6 w Końskich. Informuję, że na wykonawcę przedmiotowego...

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - wykonanie usługi medycznej w zakresie medycyny pracy

Znak: Ed. 271.2.2017 Końskie, 27.12.2017r. OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY Dotyczy zapytania ofertowego na: wykonanie usługi medycznej w zakresie medycyny pracy. Informuję, że na wykonawcę przedmiotowego zadania wybiera się Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B, 26-200 Końskie. Wybrany Wykonawca zaproponował...

Ogłoszenie wyników - Sprzątanie przystanków położonych na terenie Gminy Końskie

Znak: ZP 271.2.211.2017.EP Końskie 22.12.2017 OGŁOSZENIE Dotyczy postępowania: Sprzątanie przystanków położonych na terenie Gminy Końskie Informuję, że na Wykonawcę zadania zostało wybrane Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 3. Cena brutto ustalona za jeden przystanek...

Informacja o unieważnieniu postępowania - „Realizacja kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego poprzez wykonanie budynku zapleczowo - biurowego, na działce o nr ewid. 6247/7 w Końskich przy ul. Południowej.”

ZP-271.1.40.2017.DS Końskie, dn. 21.12.2017r. Informacja o unieważnieniu postępowania Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Realizacja kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego poprzez wykonanie budynku zapleczowo - biurowego, na działce o nr ewid. 6247/7 w Końskich przy ul. Południowej.” Inform...

Ogloszenie wyników - sprzedaż przez Gminę Końskie używanego autobusu marki JELCZ L090 M o nr rejestracyjnym - TKN C612

Znak: Ed.271.12.2.2017. Końskie, 20.12.2017 r. OGLOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY Dotyczy zapytania ofertowego na: sprzedaż przez Gminę Końskie używanego autobusu marki JELCZ L090 M o nr rejestracyjnym – TKN C612. Informuję, że na najkorzystniejszą ofertę zakupu autobusu złożyła firma Polmo Zbyt Hurt Detal Stanisław Wasilewski ul....

Ogłoszenie wyników - Odbiór Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Końskie

Znak:.ZP-271.1/37/2017/E.P Końskie 20.12.2017 OGŁOSZENIE Odbiór Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Końskie - na Wykonawcę zadania, zostało wybrane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o, 26-200 Końskie, ul. Łazienna 8. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:...

Ogłoszenie wyników - Serwisowanie i utrzymanie w pełnej sprawności monitoringu miasta Końskie

Znak: ZP 271.2.210.2017.EP Końskie 19.12.2017 OGŁOSZENIE Dotyczy postępowania: Serwisowanie i utrzymanie w pełnej sprawności monitoringu miasta Końskie Informuję, że na Wykonawcę zadania został wybrany P.H.U.”MIDI” Dariusz Mączyński, 26-200 Końskie, Stary Kazanów 81A. Kwota brutto 1535,04 zł miesięcznie . Pozostali...

Ogłoszenie wyników - Zapewnienie zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym

Znak: ZP 271.2.199.2017.EP Końskie 19.12.2017 OGŁOSZENIE Dotyczy postępowania: Zapewnienie zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym Informuję, że na Wykonawcę zadania zostało wybrane Gospodarstwo Rolne Stefan i Danuta Szymczyk, 26-225 Gowarczów Skrzyszów 29. jednodniowy koszt utrzymania zwierzęcia w gospodarstwie...