Wyniki rozstrzygniętych przetargów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników - Remonty i wyrównanie nawierzchni (3 zadania)

Znak: ZP-271.1.3.2020/E.P. Końskie 18.03.2020 OGŁOSZENIE Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na gorąco, oraz w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową i/lub Zadanie nr 2. Remont i wyrównanie nawierzchni tłuczniowo-żwirowych kruszywem kamiennym i/lub Zadanie...

Ogłoszenie wyników - „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miasta i gminy Końskie” (7 zadań)

Znak: ZP-271.1.4/2020/E.P. Końskie 12.03.2020 OGŁOSZENIE „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miasta i gminy Końskie” określonych odrębnie w następujących zadaniach : Zadanie nr 1. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielonej w Nieświniu – fundusz obywatelski Zadanie nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Północnej...

Ogłoszenie wyników Zadanie nr 1- Budowa ul. Źródlanej w Końskich i/lub Zadanie nr 2- Rozbudowa drogi gminnej Końskie-Stadnicka Wola i/lub Zadanie nr 3- Budowa drogi gminnej łącznika ul. Polnej i Krakowskiej w Końskich i/lub Zadanie nr 4- Przebudowa drogi wew. ul. Warsztatowej w Końskich

Znak: ZP-271.1.1/2020/E.P. Końskie 10.03.2020 OGŁOSZENIE Zadanie nr 1- Budowa ul. Źródlanej w Końskich i/lub Zadanie nr 2- Rozbudowa drogi gminnej Końskie-Stadnicka Wola i/lub Zadanie nr 3- Budowa drogi gminnej łącznika ul. Polnej i Krakowskiej w Końskich i/lub Zadanie nr 4- Przebudowa drogi wew. ul. Warsztatowej w Końskich Na podstawie...

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - prace wykończeniowe w budynku strażnicy OSP w Dziebałtowie

Nowy Dziebałtów , dn. 09.03.2020 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: prace wykończeniowe w budynku strażnicy OSP w Dziebałtowie. Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonawcę przedmiotowego zadania wybiera się firmę Usługi Remontowo...

Wyniki postępowania - Ekspertyzy techniczne mostów

Znak: ZP.271.1.2.33.2020.EP Końskie, 24.02.2020 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro: Ekspertyzy techniczne mostów Informuję, że na Wykonawcę zadania została wybrana Firma: Projektowanie, nadzory, przeglądy i ekspertyzy obiektów Mostowych Paweł Kalista, 27-200 Starachowice, ul. Joachima...

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - Dostawa 2 szt. niskoemisyjnych autobusów klasy MAXI w ramach projektu pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”

ZP.271.1.43.2019.DS Końskie, dn. 17.02.2020 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa 2 szt. niskoemisyjnych autobusów klasy MAXI w ramach projektu pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa...

Informacja o unieważnieniu postępowania - „Budowa szafy kablowo-pomiarowej SN na działce o nr ew. gr 6260” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi.”

ZP271.1.2.2020.EP Końskie, dn. 11.02.2020r. Informacja o unieważnieniu postępowania Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa szafy kablowo-pomiarowej SN na działce o nr ew. gr 6260” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii...

Wyniki postępowania - Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. Warszawskiej w Końskich

Znak: ZP.271.1.2.29.2020.EP Końskie, 06.02.2020 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro: Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. Warszawskiej w Końskich. Informuję, że na Wykonawcę zadania zostało wybrane TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre. Kwota brutto 83 648,76 zł Pozostali Wykonawcy...