Wyniki rozstrzygniętych przetargów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - zakup wraz z dostawą artykułów mięsnych do stołówek znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.Armii Krajowej 2oraz Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Polnej 6 w Końskich

Znak: Ed. 271.1.1.2019.JS Końskie, 12.08.2019r. OGLOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY Dotyczy zapytania ofertowego na: zakup wraz z dostawą artykułów mięsnych do stołówek znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.Armii Krajowej 2oraz Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Polnej 6 w Końskich. Informuję, że na wykonawcę przedmiotowego...

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Znak:ZP-271.1.22.2019.EP Końskie 05.08.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z póżń. zm.) Informuję, że na Wykonawcę zadania została wybrana firma ARCHiplaneo, ul. Klonowa 56 lok.4. 25 553 Kielce. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej...

Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa krytej trybuny w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II” (2 zadania)

ZP271.1.15.2019.EP Końskie, dn. 30.07.2019r. OGŁOSZENIE Informacja o unieważnieniu postępowania Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zadanie 1 – Budowa krytej trybuny w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II” Zadanie 2 – Utwardzenie...

Ogłoszenie wyników - Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Końskie do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej, w oparciu o zakup imiennych, ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia

Znak: ZP-271.18/2019/E.P. Końskie 10.07.2019 OGŁOSZENIE Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Końskie do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej, w oparciu o zakup imiennych, ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia. Na...

Informacja o unieważnieniu postępowania - „Przebudowa strażnicy OSP w Modliszewicach” (2 zadania)

ZP271.1.19.2019.EP Końskie, dn. 09.07.2019r. OGŁOSZENIE Informacja o unieważnieniu postępowania Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zadanie 1 - „Przebudowa strażnicy OSP w Modliszewicach” – zmiana sposobu użytkowania w istniejących trzech budynkach gospodarczych na remizę strażacką OSP (etap...

Informacja o unieważnieniu postępowania - „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II” (2 zadania)

ZP271.1.15.2019.EP Końskie, dn. 08.07.2019r. OGŁOSZENIE Informacja o unieważnieniu postępowania Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zadanie 1 – Budowa krytej trybuny w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II” Zadanie 2 – Utwardzenie...

Ogłoszenie wyników - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2 zadania)

Znak: ZP-271.1/17/2019/E.P. Końskie 05.07.2019 OGŁOSZENIE Dotyczy: „Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część sołectwa Koczwara. Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment...