Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia postępowania - Znaki drogowe, progi

Znak: ZP. RB. 271.2.15.2014

Końskie 19.02.2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadań pn.: Zadanie 1 – Wykonanie tablic znaków pionowych oraz słupków wraz z dostawą, Zadanie nr 2 – Zakup dwóch progów zwalniających (z funduszu sołeckiego Górny Młyn) wraz z dostawą została wybrana Firma: Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów.
W prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotowych zadań wynosi: Zadanie nr 1 – 23 634,13 zł brutto, Zadanie nr 2 – 2 575,00 zł brutto.

Pozostali Wykonawcy zaoferowali następujące ceny:
1. Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o. ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków – Zadanie nr 1 – 23 654,13 zł brutto, Zadanie nr 2 – 2 937,24 zł brutto.
2. „GIERA” Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera Sp. j. ul. Lipowa 49 a, 11-042 Jankowo k/Olsztyna – Zadanie nr 1 – 25 531,58 zł brutto, Zadanie nr 2 – 2 824,08.
3. JD Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka – Zadanie nr 1 – 26 035,41 zł brutto, Zadanie nr 2 – 3 050,40 zł brutto.
4. BINNAR Błażej Przybył ul. Odrodzenia 12/1, 44-230 Czerwionka- Leszczyny – Zadanie nr 1 – 26 406,29 zł brutto, Zadanie nr 2 – 2 970,04 zł brutto.