Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont i renowacja urządzeń na placu rekreacyjnym- fundusz sołecki sołectwa Niebo

Znak: 272.2.64.2018.EP

Końskie, dn.14.05.2018r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro: Remont i renowacja urządzeń na placu rekreacyjnym- fundusz sołecki sołectwa Niebo

Informuję, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta