Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Sporządzenie projektu aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie”

Końskie 30.01.2012.

Znak: ZP-271/31/2011

OGLOSZENIE

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pzp zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Sporządzenie projektu aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie” na Wykonawcę przedmiotowego zadania została wybrana firma

 

AMS Concept Agata M. Stępień,
Ul. Bp M. Jaworskiego 8/44, 25-430 Kielce

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm. ).

Uzasadnienie faktyczne: Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała następującą ilość punktów w kryterium cena – 100,00 pkt.


Pozostali Wykonawcy uzyskali następującą liczbę punktów:

- Autorska Pracownia Urbanistyczna Plan, ul. Powstańców Śląskich 6/111, 43-300 Bielsko-Biała – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena: 34,33 pkt.

- KANON mgr inż. Arch. Grzegorz Chojnacki, ul. Nadarzyńska 56, 05-805 Otrębusy - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena: 39,61 pkt.

 - „PRO ARTE” Spółdzielnia Architektów, ul Narbutta 42 lok. 10, 02-541 Warszawa - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena: 51,49 pkt.

- PRACOWNIA URBANISTYCZNA sp. z o.o., Al. Niepodległości 245/102, 02-009 Warszawa- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena: 35,11 pkt.

- PRACOWNIA PROJEKTOWA pro-FORMA s.c., ul. Kościuszki 22, 44-200 Rybnik – liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 36,13 pkt.

- INSTYTUT ROZWOJU MIAST , ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena: 25,96 pkt.

- BDK-INPLUS Sp. z o.o., ul. Wilczyńskiego 25E/215, 10-686 Olsztyn- liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 25,04 pkt.

- INTEKPROJEKT Gabriel Ferliński, 90-265 Łódź, ul. Piotrkowska 50/5- liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 38,00 pkt.

- MONDRA Design Łukasz Woźniak, ul. Długa 21, 95-030 Rzgów-  liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 28,09 pkt.

- BUDOPLAN sp. z o.o., ul. Kickiego 26B, 04-390 Warszawa- -  liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 81,30 pkt.

- InterTIM Pietrzak Ludmiła, Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 180, 04-036 Warszawa-    liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 28,34 pkt.

Data wytworzenia dokumentu: 30.01.2012
Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2012 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 780
13 lutego 2012 14:42 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom-web.pl