Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego - usługi pocztowe

Znak: ZP-271.1/35/2014/E.P.

Końskie, 30.12.2014

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 pzp zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Zadanie 1- Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50 g (listowych i paczek pocztowych) oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Zadanie 2- Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

na Wykonawcę w/w zadań została  wybrana POCZTA POLSKA S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Kielce, Pl. Niepodległości 2, 25-949 Kielce Sprzedaży Kielce.  Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2013 poz 907 t.j. z póż. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała następującą ilość punktów w kryterium cena– 100 pkt w ramach zadania nr 1 oraz nr 2.

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2014
Dokument wytworzony przez: Biuro Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2014 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 476
30 grudnia 2014 09:18 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl