Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Unieważnienie postępowania - Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi na terenie miasta i gminy Końskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Znak: ZP 271.2.173.2016.EP

Końskie 23.11.2016

 

OGŁOSZENIE

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi na terenie miasta i gminy Końskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Informuję, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiające zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2016 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 301
23 listopada 2016 09:57 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl