Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Ogłoszenie wyników - Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną poprzez wykaszanie i opryski herbicydami na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie cz. II

Znak: ZP-271.1/51/2015/E.P.

Końskie 28.11.2016

 

OGŁOSZENIE

Dotyczy: Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną poprzez wykaszanie i opryski herbicydami na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie cz. II

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póżn. zm.) na Wykonawcę  przedmiotowego zadania, zostało wybrane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o, 26-200 Końskie, ul. Łazienna 8  
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015 poz 2164 z póź. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała następującą ilość punktów w kryterium cena–60,00 pkt, gwarancja-40,00 pkt, łączna liczba punktów 100,00.
Pozostali Wykonawcy zaoferowali następująca ilość punktów:

Przedsiębiorstwo Geoologiczne Sp. z o.o w Kielcach, 25-214 Kielce, ul. Hauke Bosaka 3A, liczba punktów w kryterium cena-45,10, liczba punktów w kryterium gwarancja-40,00, łączna liczba punktów 85,10.

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2016 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 420
28 listopada 2016 13:02 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl