Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Informacja o unieważnieniu - Zadanie nr 1: Rozbudowa, nadbudowa przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Gracuchu – w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gracuchu” i Zadanie nr 2: Rozbiórka budynku gospodarczego oraz schodów zewnętrznych w miejscowości Gracuch – w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gracuchu”.

Końskie 13.04.2018

Znak: ZP. 271.1.19.2017.EP

 

Otrzymują uczestnicy
postępowania przetargowego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zadanie nr 1: Rozbudowa, nadbudowa przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Gracuchu – w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gracuchu”

i

Zadanie nr 2: Rozbiórka budynku gospodarczego oraz schodów zewnętrznych w miejscowości Gracuch – w ramach zadania inwestycyjnego p.n.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gracuchu”.


Informuję, że przedmiotowe postępowanie na realizację w/w zadania zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający
nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2018 08:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 126
13 kwietnia 2018 08:05 Jacek Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2018 08:05 Jacek Nowak - Opublikowanie dokumentu.
13 kwietnia 2018 08:05 Jacek Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl