Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ZP-271.1.20.2018.DS

 Końskie, dn.15.05.2018r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonawcę  zadania nr 1 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławie,
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49, część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy Folwarcznej w Końskich oraz część działki nr 410 zlokalizowanej w miejscowości Pomyków, wybiera się firmę DBPU Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 134/24, 53-315 Wrocław.
Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w następujących kryteriach:
1) cena – 58,33 pkt
2) termin realizacji – 8,57 pkt
3) doświadczenie osoby – 30,00 pkt
Łączna punktacja – 96,90 pkt

Na wykonawcę zadania nr 2 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice, wybiera się firmę MASTERPLAN, ul. Rycerska 7, 55-040 Ślęza.
Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w następujących kryteriach:
1) cena – 60,00 pkt
2) termin realizacji – 8,82 pkt
3) doświadczenie osoby – 20,00 pkt
Łączna punktacja – 88,82 pkt

Pozostali wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:
1. DBPU Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 134/24, 53-315 Wrocław.
- zad. 2:  cena 45,01, termin 7,89, doświadczenie 30,00 - Razem: 82,90 pkt.
2. MASTERPLAN, ul. Rycerska 7, 55-040 Ślęza.
- zad. 1: cena 60,00, termin 10,00, doświadczenie 20,00 – Razem: 90,00 pkt.
3. Biuro Koordynacji Przestrzeni Architekt Bożena Konieczny. ul. Wyszyńskiego 13/2 41-600 Świętochłowice.
- zad. 1:  cena 29,95, termin 8,00, doświadczenie 30,00 - Razem: 67,95 pkt.
- zad. 2:  cena 18,84, termin 7,50, doświadczenie 30,00 - Razem: 56,34 pkt.
4. Urbis projekt Konrad Janowski Stare Faszczyce 18B, 05-870 Błonie.
- zad. 1:  cena 36,30, termin 8,00, doświadczenie 30,00 - Razem: 74,30 pkt.
- zad. 2:  cena 42,55, termin 10,00, doświadczenie 30,00 - Razem: 82,55 pkt.
5. SUNBAR Sp. z o.o. ul. Nadarzyńska 54, 05-805 Otrębusy.
- zad. 1:  cena 38,24, termin 10,00, doświadczenie 20,00 - Razem: 68,24 pkt.
6. M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o., ul. Macieja Rataja 1-6a, 61-695 Poznań.
- zad. 1:  cena 29,36, termin 8,57, doświadczenie 10,00 - Razem: 47,93 pkt.
- zad. 2:  cena 35,40, termin 7,50, doświadczenie 10,00 - Razem: 52,90 pkt.
7. MONDRAdesign, Łukasz Woźniak, ul. Długa 21, 95-030 Rzgów.
- zad. 1:  cena 30,84, termin 8,00, doświadczenie 10,00 - Razem: 48,84 pkt.

Data wytworzenia dokumentu: 15.05.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2018 07:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 240
16 maja 2018 07:54 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl