Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Ogloszenie o wyborze wykonawcy zadania nr 3 i 4 oraz unieważnieniu postepowania w części dotyczącej zadania nr 1, 2, 5 i 6

ZP-271.1.56.2018.DS

Końskie, dn. 09.10.2018 r.

 

OGLOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY ZADANIA NR 3 i 4
ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADANIA NR 1, 2, 5 i 6.

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu, Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Kornicy – budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego”
Zadanie 1 – Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem boiska wielofunkcyjnego w Nieświniu w ramach zadnia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu”
Zadanie 2 – Budowa piłkochwytu dla boiska wielofunkcyjnego w Nieświniu w ramach zadnia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu”
Zadanie 3 – Wykonanie podbudowy boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Kornicy – budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego”
Zadanie 4 – Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i mini piłkę nożną– w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Kornicy – budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego”
Zadanie 5 – Budowa piłkochwytów o wysokości 4m - w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Kornicy – budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego”
Zadanie 6 – Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego - w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Kornicy – budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego”

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonawcę zadania nr 3 i 4 została wybrana firma Inżynieria Wodna s.c. Ryszard Herman, Leszek Dzwonek, Zbigniew Duran, ul. Łazienna 13/21, 26-200 Końskie.
Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w następujących kryteriach:
1) cena – 60,00 pkt
2) okres gwarancji – 40,00 pkt
Łączna punktacja – 100,00 pkt

Pozostali wykonawcy, uzyskali następującą ilość punktów:
dotyczy zadania nr 4:
1. SŁAWEX – BRUK Sławomir Szczepaniak, Obózek 16 A, 26-660 Jedlińsk:
1) cena – 33,55 pkt
2) okres gwarancji – 40 pkt
Łączna punktacja – 73,55 pkt

Ponadto informuję, że w części dotyczącej zadania nr 1, 2, 5 i 6 postępowanie zostało unieważnione.
Podstawę unieważnienia zadań stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Data wytworzenia dokumentu: 09.10.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2018 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 146
09 października 2018 14:00 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl