Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Końskich – łącznik ulic Południowej z ul. Robotniczą”

ZP-271.1.58.2018.DS

Końskie, 11.10.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Końskich – łącznik ulic Południowej z ul. Robotniczą”

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonawcę przedmiotowego zadania została wybrana firma Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn.
Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w następujących kryteriach:
1)    cena – 60,00 pkt
2)    okres gwarancji – 40,00 pkt
Łączna punktacja – 100,00 pkt

Pozostali wykonawcy, uzyskali następującą ilość punktów:
1.    ERMANOS Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 5/9, 26-110 Skarżysko – Kam.
cena – 36,12 pkt, okres gwarancji – 40,00 pkt,
Łączna punktacja – 76,12 pkt
2.    Firma Budowlano – Drogowa BAKAMEX Janusz Bakalarz, ul. Ściegiennego 295, 25-116 Kielce:
cena – 44,81 pkt, okres gwarancji – 40,00 pkt,
Łączna punktacja – 84,81 pkt
3.    Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów:
cena – 43,39 pkt, okres gwarancji – 40,00 pkt,
Łączna punktacja – 83,39 pkt

Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2018 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 93
12 października 2018 13:38 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl