Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Ogłoszenie wyników - Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta

Znak: ZP-271.1.59/2018/E.P.

Końskie 19.10.2018

 

OGŁOSZENIE

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z póżn. zm.):
- na Wykonawcę  zadania, została wybrana Pracownia Projektowa Karolina Reczulska, ul. Szybka 1f/38, 50-421 Wrocław.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z póź. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała następującą ilość punktów w kryterium cena–60,00 pkt w kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 30,00 pkt, w kryterium termin realizacji 9,17 pkt łączna liczba punktów 99,17.

Pozostali Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy i adres

Cena brutto

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Termin realizacji

Łączna ilość punktów

1

TEREN Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli, 90-448 Łódź, ul. Żwirki 1c lok. 3

51,33

30,00

6,11

87,44

2

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
03-728 warszawa, ul. Targowa 45

38,02

30,00

10,00

78,02

3.

DBPU Sp. z o.o
Ul. Powstańców Śląskich 134/2453-315 Wrocław

28,52

30,00

9,17

67,69

4.

ŚMIETANKA Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosław Śmietanka
50-305 Wrocław ul. Jaracza 82B/6

47,36

30,00

6,88

84,24

5.

BUDPLAN Sp. z o.o
04-327 Warszawa, ul. Kordeckiego 20

25,01

30,00

6,88

61,89

7.

Wróblewski Michał Doradztwo
Ul. Piastowska 46
23-004 Kraśnik

51,66

30,00

7,86

89,52

8

VIVERE K Łukasz Nitecki, 97-500 Radomsko, ul. Sanicka 145

38,50

30,00

7,33

75,83

Data wytworzenia dokumentu: 19.10.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2018 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 72
19 października 2018 11:42 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:40 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl