Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Ogłoszenie wyników - „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie”

Znak: ZP-271.1/54/2018/E.P.

Końskie 19.10.2018

 

OGŁOSZENIE

Dotyczy: „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie”

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póżn. zm.) na Wykonawcę  przedmiotowego zadania, zostało wybrane Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 3

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2017 poz 1579 z póź. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała następującą ilość punktów w kryterium cena–90,00 pkt, w kryterium czas zabezpieczenia awarii- 10,00 łączna liczba punktów 100. –i była jedyną złożoną ofertą.

Data wytworzenia dokumentu: 19.10.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2018 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 71
19 października 2018 11:48 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl