Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Ogłoszenie wyników - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych ulic: Rzemieślniczej, Żeliwnej i Hutniczej położonych na terenie Końskich i Kornicy

Znak: ZP-271.1.57/2018/E.P.

Końskie 19.10.2018

 

OGŁOSZENIE

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych ulic: Rzemieślniczej, Żeliwnej i Hutniczej położonych na terenie Końskich i Kornicy

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z póżn. zm.)
- na Wykonawcę  zadania, została wybrana Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2017 poz 1579 z póź. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała następującą ilość punktów w kryterium cena–60,00 pkt, w kryterium termin realizacji 38,96 pkt łączna liczba punktów 98,96

Pozostali Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:

Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek, 25-015 Kielce, ul. Złota 23/312. ilość punktów w kryterium cena–28,36 pkt, w kryterium termin realizacji 38,96 pkt łączna liczba punktów 67,32
VEGMAR Jakub Krawczyk, 02-796 Warszawa, ul. Demego 12 lok. 14 . ilość punktów w kryterium cena–41,80 pkt, w kryterium termin realizacji 40,00 pkt łączna liczba punktów 81,80.

Data wytworzenia dokumentu: 19.10.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2018 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 90
19 października 2018 11:50 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl