Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Ogłoszenie wyników - Przebudowa budynków pałacowych- przebudowa północno-wchodniego skrzydła Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich

Znak: ZP-271.1.60/2018/E.P.

Końskie 29.10.2018

 

OGŁOSZENIE

 

Przebudowa budynków pałacowych- przebudowa północno-wchodniego skrzydła Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z póżn. zm.):

- na Wykonawcę  zadania, została wybrana Firma Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Kuśmierczyk, Nowy Dziebałtów 109, 26-200 Końskie .
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2017 poz 1579 z póź. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała następującą ilość punktów w kryterium cena–60,00 pkt w kryterium gwarancja 40,00 pkt, łączna liczba punktów 100,00, i jest jedyną złożoną ofertą

Data wytworzenia dokumentu: 29.10.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2018 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 139
29 października 2018 14:24 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl