Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu”

ZP-271.1.64.2018.DS

Końskie, dn. 06.11.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu”
Zadanie 1 – Wykonanie podbudowy boiska wielofunkcyjnego w Nieświniu w ramach zadnia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu”
Zadanie 2 – Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Nieświniu z trawy syntetycznej w ramach zadnia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu”
Zadanie 3 – Budowa piłkochwytu dla boiska wielofunkcyjnego w Nieświniu w ramach zadnia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu”
Zadanie 4 – Wyposażeniem boiska wielofunkcyjnego w Nieświniu w ramach zadnia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu”

Informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.
Podstawę unieważnienia stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Data wytworzenia dokumentu: 06.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2018 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 95
08 listopada 2018 09:56 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl