Miasto i Gmina Końskie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 - Informacja o wynikach konsultacji

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Końskie, 2017-10-23 Znak: Ed. 523.1.2017 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3...

czytaj więcej o Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 - Informacja o wynikach konsultacji »

Ogłoszenie - Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3...

czytaj więcej o Ogłoszenie - Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 »

Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację na dofinasowanie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację na dofinasowanie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017 Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Lp. Nazwa beneficjenta Nazwa...

czytaj więcej o Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację na dofinasowanie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017 »

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłaszanabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017 Termin i miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017 »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 18 stycznia 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury,...

czytaj więcej o Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert »

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

czytaj więcej o Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert »

Otwarty konkurs ofert w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert Nr zada-nia Nazwa zadania Wys....

czytaj więcej o Otwarty konkurs ofert w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym »

Realizacja: IDcom-web.pl