Miasto i Gmina Końskie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2018

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2018 I. Termin i miejsce składania wniosków 1. Wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadań...

czytaj więcej o Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2018 »

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

czytaj więcej o Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej »

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza...

czytaj więcej o Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym »

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

czytaj więcej o Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza...

czytaj więcej o Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 »

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 - Informacja o wynikach konsultacji

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Końskie, 2017-10-23 Znak: Ed. 523.1.2017 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3...

czytaj więcej o Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 - Informacja o wynikach konsultacji »

Ogłoszenie - Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3...

czytaj więcej o Ogłoszenie - Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 »

Realizacja: IDcom-web.pl