Miasto i Gmina Końskie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE wyników Otwartego Konkursu Ofert


OGŁOSZENIE

wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 28 stycznia 2014 r. na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii).

  

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych

 

Nr zadania

Nazwa organizacji

Zwięzły opis projektu

Wysokość przyznanej

na realizację zadania dotacji

1

 

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich,

26-200 Końskie,

ul. Partyzantów 3.

Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”.

6.000,- zł

 

2

 

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich,

26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Propagowanie trzeźwego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin poprzez działalność ruchu trzeźwościowego na terenie  miasta i gminy Końskie.

15.000,- zł

 

3

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość”

26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia.

Organizacja Kampanii Edukacyjnej Radości 2014– „Alkohol, Narkotyki - Pułapki Życia”.

10.750,- zł

 

3

Stowarzyszenie SPINACZ, 26-200 Końskie, Koczwara 33B.

Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia.

Organizacja programu profilaktyki uzależnień wśród koneckich uczniów "Porozmawiajmy o uzależnieniach”.

6.950 zł

4a

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Końskich,
26-200 Końskie ul. Robotnicza 2.

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze kulturalno-turystycznym. Realizacja programu „Aktywni - wolni od nałogów”.

 

4.900,- zł

4b

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze edukacyjno-artystycznym – program "Najlepsza zabawa bez przemocy, używek i nałogów" zorganizowanie Balu Mikołajkowego dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach oraz z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

6.700,- zł

4c

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”, 26-200 Końskie, Stadnicka Wola 55

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – prowadzenie 7 turniejów w cyklu jednodniowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych dla żeńskiej piłki ręcznej oraz udział w 5 turniejach ogólnopolskich zawodników klubu + zajęcia profilaktyki uzależnień.

19.000,- zł

 

4c

Miejski Klub Sportowy „Neptun”
26-200 Końskie,

ul. Sportowa 13

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – organizacja cyklu turniejów sportowych w różnych dyscyplinach dla dzieci i młodzieży szkolnej + zajęcia profilaktyki uzależnień.

30.000,- zł

 

4c

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

w Końskich,
ul. Kpt. Stoińskiego 3

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – 10 spotkań sparingowych w ramach Programu Profilaktyki Uzależnień KSSPR – „Gram Fair!” oraz 6 turniejów w piłce ręcznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Końskie + zajęcia profilaktyki uzależnień.

28.000,- zł

4c

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”

26-200 Końskie,
ul. Warszawska 38

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – „Pływanie sposobem na aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu daleko od pokus” + zajęcia profilaktyki uzależnień.

17.000,- zł

4c

Stowarzyszenie Sportowe Fair Play w Końskich, 
ul. Warszawska 38.

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – program „Konecka Młodzież” organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na hali sportowej, boisku OSiR i Orliku + zajęcia profilaktyki uzależnień.

17.000,- zł

 

5

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich,

ul. Staszica 2.

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Końskie.

10-dniowa kolonia profilaktyczna w  Jastrzębiej Górze (Ośrodek "Royal" ul. Topolowa 11) - termin 11.07.2014r. - 20.07.2014r., ilość uczestników - 50;

7-dniowa kolonia profilaktyczna w Krynicy Zdrój (Pensjonat Józefa ul. Cicha) - termin 30.06.2014r. - 06.07.2014r., ilość uczestników - 30;

7-dniowa kolonia profilaktyczna w Krynicy Zdrój (Pensjonat Józefa ul. Cicha 10) - termin 07.07.2014r. - 13.07.2014r., ilość uczestników - 30.

Łączna liczba dzieci i młodzieży biorących udział w koloniach: 110.

72.000,- zł

Razem:

233.300,- zł

 

Końskie, dnia 11 marca 2014r.

 

                                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                     Michał Cichocki

 

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2014 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 438
18 marca 2014 13:05 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl