Miasto i Gmina Końskie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zobacz archiwum »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 18 stycznia 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2017.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2017

 

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

Szukamy następców Roberta Lewandowskiego

118 000 zł

2.

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka ręczna

124 725 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

Piłka ręczna szansą na przyszłość

25 000 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”

Trenowanie pływania sposobem na podnoszenie sprawności i kondycji fizycznej

18 000 zł

5.

Konecki Klub Karate Kyokushin

Trenujemy karate 2017

5 000 zł

6.

Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury

Przygotowanie zawodników do startów w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach karate kyokushin

2 500 zł

7.

Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY

Konecki sport amatorski

13 500 zł

OGÓŁEM:

306 725 zł

 

2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury


Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

SPINACZ

Akademia Kreatywności

5 000 zł

OGÓŁEM:

5 000 zł3)  w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży


Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Końskich

Kolonie w Rowach w Ośrodku Wypoczynkowym „Słowińska Perła”

16 000 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

Aktywnie wypoczywamy w Darłówku

4 000 zł

OGÓŁEM:

20 000 złWykaz organizacji pozarządowych, którym nie przyznano dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych


Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Fundacja Nowoczesny Konin

Znam zabytki sakralne mojej gminy – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej gminy Końskie dla dzieci

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions  Końskie”

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej

Oferta odrzucona
ze względów formalnychKońskie, dnia 23 lutego 2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 23.02.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2017 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 461
24 lutego 2017 14:23 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lutego 2017 13:53 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lutego 2017 13:34 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl