Miasto i Gmina Końskie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zobacz archiwum »

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE
wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 10 stycznia 2018 r. na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 13 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii).

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

 

Nr zadania

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania

1

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich,
26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym oraz ofiarom przemocy w rodzinie w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”.

6.000,- zł

2

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich,
26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Propagowanie trzeźwego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez działalność ruchu trzeźwościowego na terenie miasta i gminy Końskie.

15.000,- zł

3

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich,
26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych obejmujących min. działania mające na celu przeciwdziałanie narkomanii,skierowanych do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia, Kampania pt. ,,Zdrowe dzieci nasza przyszłość".

10.617,- zł

5a

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Końskich,
26-200 Końskie
ul. Robotnicza 2.

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy profilaktyczne o charakterze kulturalno-turystycznym (rajdy, wycieczki – piesze, rowerowe, i in.)- realizacja programu ,,Przygoda z plecakiem".

8.000,- zł

5b

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich,
26-200 Końskie
ul. Staszica 2

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy profilaktyczne o charakterze edukacyjno-artystycznym (plenery, warsztaty, festiwale, festyny, konkursy, i in.) - ,,Impreza Mikołajkowa dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach oraz z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym".

8.000,- zł

5b

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Pozytywka
26-200 Końskie
Koczwara 17 D

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy profilaktyczne o charakterze edukacyjno-artystycznym (plenery, warsztaty, festiwale, festyny, konkursy, i in.).

5.000,- zł

5c

Miejski Klub Sportowy „Neptun”
26-200 Końskie,
ul. Sportowa 13

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy profilaktyczne o charakterze sportowym (zawody, turnieje i in.)
organizacja cyklu turniejów sportowych w różnych dyscyplinach dla dzieci i młodzieży szkolnej + zajęcia profilaktyki uzależnień

32.000,- zł

5c

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”, 26-200 Końskie, Stadnicka Wola 55

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy profilaktyczne o charakterze sportowym (zawody, turnieje i in.) pn. ,,Sport to zdrowy nałóg".

20.000,- zł

5c

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”
26-200 Końskie,
ul. Warszawska 38

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy profilaktyczne o charakterze sportowym (zawody, turnieje i in.) pn. ,,Pływanie sposobem na spędzenie czasu wolnego z dala od współczesnych pokus i zagrożeń".

15.000,- zł

5c

Uczniowski Klub Sportowy ,,Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji"
26-200 Końskie
ul. Warszawska 38

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy profilaktyczne o charakterze sportowym (zawody, turnieje i in.) pn. ,,Sport to najlepsza profilaktyka".

8.000,- zł

5c

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej
26-200 Końskie,
ul. Kpt. Stoińskiego 3

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy profilaktyczne o charakterze sportowym (zawody, turnieje i in.) - organizacja spotkań sparingowych w ramach Programu Profilaktyki Uzależnień KSSPR – „Gram Fair!” oraz turniejów w piłce ręcznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Końskie + zajęcia profilaktyki uzależnień.

30.000,- zł

5c

Stowarzyszenie Sportowe Fair Play w Końskich, 
ul. Kpt. Stoińskiego 3

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy profilaktyczne o charakterze sportowym (zawody, turnieje i in.) pn. ,,Program Konecka Młodzież".

16.000,- zł

6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich,
26-200 Końskie
ul. Staszica 2

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Końskie z programem profilaktyki uzależnień - 8- dniowa kolonia profilaktyczno-wypoczynkowa w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju, ul. Szkolna 8; 57-350 Kudowa -w terminie 10.07.2018r. - 17.07.2018r., ilość uczestników 42;
12-dniowe kolonie profilaktyczno-wypoczynkowe w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Słowińska Perła" ul. Nadmorska 33, 76-212 Rowy w terminie 17.07.2018r.-28.07.2018r., ilość uczestników 45.

73.000,- zł

Ogółem

246.617,- zł

 

Końskie, dnia 13 marca 2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Dokument wytworzony przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2018 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 428
13 marca 2018 12:57 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl