Miasto i Gmina Końskie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zobacz archiwum »

Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 i zaprasza do zgłaszania uwag i wniosków

1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Końskie.
2. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 23 lipca 2018 r. do dnia 6sierpnia 2018 r.
3. Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich: www.umkonskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl(w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi)oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.
4. Wypełnione formularze można składać:
a) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24),
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,
c) drogą elektroniczną na adres: edukacja@umkonskie.pl w terminie określonym w pkt. 2 (decyduje data wpływu formularza). Formularze złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Wydziale Edukacji, tel. (41) 372-32-49 wew. 204.

Data wytworzenia dokumentu: 12.07.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2018 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 234
13 lipca 2018 12:29 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_program_wspolpracy_ngo_na_2019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lipca 2018 12:27 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_230_2018_zal_2_formularz_konsultacji.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lipca 2018 12:26 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl