Budżet na rok 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwala Nr 97/11/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Końskie na 2011 rok

Uchwala Nr 97/11/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Końskie na 2011 rok VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: Przewodniczący: Ewa Midura Członkowie:...

Uchwała Nr 96/II//2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok

Uchwała Nr 96/II//2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: Ewa Midura - przewodniczący, Wojciech Czerw - członek Zbigniew Rękas - członek po...

Zarządzenie Nr 330/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 330/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233, art. 238 ust. 1 i 2, art....

Zarządzenie Nr 329/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016

ZARZĄDZENIE Nr 329/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje: ...