Budżet na rok 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 27 marca 2012r. Z Wykonania Budżetu za 2011 rok

Publikacja: - Sprawozdanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr 59/I/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2011 rok

Uchwała Nr 59/I/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2011 rok

Uchwała Nr 104/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 października 2011 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Końskie

Uchwała Nr 104/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 października 2011 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Końskie

Uchwała Nr 100/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Końskie za I półrocze 2011 r.

Uchwała Nr 100/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Końskie za I półrocze 2011 r.

Uchwała Nr 9/1/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2011 roku

Uchwała Nr 9/1/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Końskie VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: Przewodniczący: Ewa Midura Członek: Wojciech Czerw Zbigniew Rękas po rozpoznaniu...

Uchwala Nr 98/11/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 Miasta i Gminy Końskie

Uchwala Nr 98/11/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 Miasta i Gminy Końskie VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: Przewodniczący: Ewa Midura Członkowie:...