Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Uchwała Nr 104/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 października 2011 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Końskie

Uchwała Nr 104/II/2011
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 6 października 2011 roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Końskie

Zdjęcia: