Miasto i Gmina Końskie

Budżet na rok 2011 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 329/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016

ZARZĄDZENIE Nr 329/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011 – 2016 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016 celem zaopiniowania.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Końskich projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2012 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 753
11 maja 2012 14:44 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalacznik_1_i_2_do_wpf.zip] do dokumentu.
11 maja 2012 14:44 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_wpf.doc] do dokumentu.
11 maja 2012 14:43 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl